حلقه ازدواج و پشت حلقه ازدواج با نگین الماس تراش برلیان و باگت مدل: RDF1135


قیمت: $67569138