مشخصات  1

 • bullet ویژگیهای عمومی سنگ

  نام فارسی
  ویولان
 • نام لاتین
  Violan
 • ترکیب شیمیایی
  MgCaSi2O6
 • موقعیت مکانی
  سنگهای آذرین و دگرگون
 • اسم های مترادف
  Violane (ویولان)
 • bullet ویژگیهای فیزیکی سنگ

  رنگ
  بنفش تا آبی ملایم
 • جلا
  شیشه ای
 • سیستم تبلور
  منو کلینینک
 • ابعاد سلولی
  a = 9.761, b = 8.926, c = 5.258, Z = 4; beta = 105.8° V = 440.80 Den(Calc)= 3.26
 • ضریب شکست
  1.67
 • کانی های مشابه
  Diopside (ديوپسيد)
 • سختی
  6.5 - 5.5
 • رخ
  جدا / خوب (110)
 • رنگ اثر خط
  سفید
 • وزن مخصوص (چگالی)
  3.38 - 3.22، میانگین = 3.278
 • شفافیت
  شفاف، مات