مشخصات  1

 • bullet ویژگیهای عمومی سنگ

  نام فارسی
  ورمارین
 • نام لاتین
  Vermarine
 • ترکیب شیمیایی
  (Na0,5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12•5(H2O
 • اسم های مترادف
  Prasiolite (پرازیولیت)، Praziolite (پرازیولیت)
 • bullet ویژگیهای فیزیکی سنگ

  رنگ
  سبز، زرد، سفید
 • جلا
  شیشه ای
 • سیستم تبلور
  منو کلینینک
 • ابعاد سلولی
  a = 5, b = 8.9, c = 29.8, Z = 2; V = 1,326.10 Den(Calc)= 2.44
 • کانی های مشابه
  Chlorite (کلوریت)
 • سختی
  2.5 - 2
 • رخ
  کامل (001)
 • رنگ اثر خط
  بی رنگ
 • وزن مخصوص (چگالی)
  3.3 - 2.6، میانگین = 2.95