مشخصات  1

  • bullet توضیحات

    توضیحات
    اين سنگ متعلق به متولدين فروردين، آبان، آذر و بهمن مى باشد. اوپال براى درمان ناراحتى هاى معده، روده، جريان خون بسيار مفيد است. گلبول هاى قرمز خون را افزايش مى دهد.
  • bullet ویژگیهای عمومی سنگ

    نام فارسی
    اپال