مشخصات  1

 • bullet ویژگیهای عمومی سنگ

  نام فارسی
  آ ندالوسیت
 • نام لاتین
  Andalusite
 • ترکیب شیمیایی
  Al2SiO5 = Al[6]Al[5]OSiO4
 • محل پیدایش
  اسپانیا
 • وجه تسمیه
  نام محل پس از آن است.
 • bullet ویژگیهای فیزیکی سنگ

  رنگ
  سبز تیره ، خاکستری ، قهوه ای ، قرمز ، سبز است.
 • جلا
  شیشه ای
 • سیستم تبلور
  ارتورومبیک
 • ابعاد سلولی
  a = 7.79, b = 7.9, c = 5.56, Z = 4; V = 342.17 Den(Calc)= 3.15
 • کانی های مشابه
  Chiastolite، ICSD 24275، PDF 39-376
 • سختی
  6.5-7
 • رخ
  مجزا (110) ،نامعلوم (100) ،پور (010)
 • رنگ اثر خط
  سفید
 • وزن مخصوص (چگالی)
  3.15